سندبلاست شیشه سکوریت عنوان یک فرایندی است که طی آن طرح مورد نظر را بر روی شیشه پیاده سازی میکنند.

این عمل جهت مات کردن و ایجاد نقش و تصاویر گوناگون بر روی شیشه ها صورت میگیرد.

تنوع ظاهری و ایجاد تطابق شیشه های نسب شده با فضا ها باعث استقبال بسیار از ایجاد طرح سندبلاست بر روی شیشه سکوریت گردیده است.

سندبلاست شیشه

موارد کاربرد طرح سندبلاست 

از طرح سندبلاست جهت مات کردن شیشه حمام برای ایجاد محیطی محفوظ تر استفاده میگردد.یکی دیگر از کاربردهای آن را میتوان در پارتیشن اداری مشاهده کرد که به تفضیل در این خصوص توضیح داده شد.همچنین ایجاد طرح ها و لوگوهای رسمی بر روی درب و شیشه ها امری بسیار مرسوم میباشد.

طرح سندبلات معمولا بر اساس خواست افرا قابل اجرا می باشد و بر روی شیشه هایی با ضخامتهای گوناگون اعمال میگردد.

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

02146876293   0933508582    09120248252