تلفن تماس :
                                      ۰۲۱-۴۶۸۷۸۲۹۳
                              ۰۹۳۳۵۰۸۵۸۲۰_۰۹۱۲۰۲۴۸۲۵۲

 

    آدرس :
                             تهران | یوسف آباد | خیابان ابن سینا | کوچه وفاکیش توحیدی (۲۳) | شماره ۹ |  طبقه ۴