در مواقعی شما احتیاج به باز و بسته شدن کامل درب اتوماتیک ندارید یا فضای کافی برای جمع شدن لنگه های متحرک درب در هنگام باز شدن وجود ندارد در این هنگام درب تلسکوپی ایمن دُر توصیه ما به شماست. دراین سیستم برای هر لنگه ثابت دولنگه متحرک نصب می شود که درآن لنگه دوم متحرک با نصف سرعت لنگه اول حرکت می نماید تا به صورت هماهنگ به روی لنگه ثابت قرار گیرد. کارکرد درب اتوماتیک تلسکوپی مانند درب اتوماتیک کشویی بوده و تنها تفاوت آن در عرض دهنه ورودی ساختمان که به جای دو لت متحرک دارای چهار لت متحرک است . دو لت درب ثابت بوده که باعث می شود حدود 70 درصد عرض کل به صورت عرض باز شو مفید ورودی داشته باشد. دربهای تلسکوپی به صورت یک طرفه نیز قابل اجرا می باشند. این دربها به صورت هماهنگ و با ریتم خوشایندی باز و بسته می شوند. موارد استفاده: هتل ها- بانک ها- فرودگاه ها- بیمارستانها- مراکز عمومی و سازمان ها – اماکن تفریحی و ورزشی- اماکن دولتی – فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها.